Lotus plebeius

New Mexico Trefoill - Lotus plebeius
Florida Mountains, New Mexico, USA
© Robert Barnes 2015-2020